bgtop
vietnam english chinese
THÔNG TIN CHUNG  
Tổng quan  
Cơ cấu tổ chức  
Lĩnh vực kinh doanh  
Thông tin chung  
Thông tin tài chính  
Đại hội đồng cổ đông  
Đảng - Đoàn thể  
ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  
Xí nghiệp Khai thác khoáng sản Bằng Lãng  
Chi nhánh Công ty tại Thái Nguyên  
Nhà máy Chế biến Rau quả - Nước giải khát  
Xí nghiệp Khai thác & Chế biến Khoáng sản Chợ Đồn  
Mỏ Phú Đô - Thái Nguyên  
Nhà máy nước khoáng AVA  
Văn phòng Đại diện tại nước CHDCDN Lào  
HOẠT ĐỘNG  
Hoạt động sản xuất  
Hoạt động xã hội  
SẢN PHẨM  
Quặng sunfua  
Quặng chì kẽm  
Quặng oxit kẽm  
Vàng sa khoáng  
Phân bón Supe lân  
Địa chỉ các đại lý Bó Nặm AVA  
HỢP TÁC  
Việt Nam  
Anh  
Trung Quốc  
CHDCND Lào  
Thông tin khuyến mai  
TÌM KIẾM

   
LIÊN KẾT SITE

Bảng giao dịch trực tuyếnBáo Bắc Kạn

Diễn đàn doanh nghiệp

 
Nước khoáng thiên nhiên AVA
Rượu Bó Nặm
Đăng ngày: 09/12/2008 Đã đọc: 345194 lần

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA KHÁC...
 
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 61/2014/NQ-HĐQT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Đã đọc: 73 lần

Đăng ngày: 20/11/2014

Chi tiết...

 
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 59/2014/NQ-HĐQT VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đã đọc: 110 lần

Đăng ngày: 11/11/2014

Chi tiết...

 
BAMCORP ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CỤM CÔNG NGHIỆP NAM BẰNG LŨNG

Đã đọc: 160 lần

Đăng ngày: 10/11/2014

Chi tiết...

 
ĐỘNG THỔ MỎ CHÌ KẼM NÀ DUỒNG

Đã đọc: 176 lần

Đăng ngày: 10/11/2014

Chi tiết...

 
NHỮNG CHÚ “KIẾN THỢ” TRONG HẦM LÒ

Đã đọc: 187 lần

Đăng ngày: 03/11/2014

Chi tiết...

 
“TẤM KHIÊN” BẢO VỆ CÔNG NHÂN TRONG LÒ

Đã đọc: 183 lần

Đăng ngày: 31/10/2014

Chi tiết...

 
BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG AVA

Đã đọc: 210 lần

Đăng ngày: 29/10/2014

Chi tiết...

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN THĂM VÀ ĐỘNG VIÊN CÁN BỘ, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NHÀ MÁY LUYỆN CHÌ

Đã đọc: 194 lần

Đăng ngày: 29/10/2014

Chi tiết...

 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2014

Đã đọc: 168 lần

Đăng ngày: 20/10/2014

Chi tiết...

 
CHUẨN BỊ ĐƯA MỎ NÀ DUỒNG VÀO KHAI THÁC

Đã đọc: 284 lần

Đăng ngày: 15/10/2014

Chi tiết...

 
“LÍNH TIÊN PHONG” TRONG HẦM MỎ

Đã đọc: 253 lần

Đăng ngày: 15/10/2014

Chi tiết...

Các bài viết cũ hơn...
BIỂU DƯƠNG BAMCORP TÁI CẤU TRÚC THÀNH CÔNG VÀ NỘP NGÂN SÁCH CAO (Đăng ngày: 13/10/2014 - Đã đọc: 229 lần)
BAMCORP ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC (Đăng ngày: 10/10/2014 - Đã đọc: 260 lần)
GIẢI TRÌNH CÔNG VĂN SỐ 1504/SGDCKHN-QLNY CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ VIỆC VI PHẠM CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH CỦA CĐNB VÀ NCLQ (Đăng ngày: 10/10/2014 - Đã đọc: 130 lần)
HỒI SINH NHÀ MÁY CHÌ 10.000TẤN/NĂM (Đăng ngày: 04/10/2014 - Đã đọc: 264 lần)
KHỞI ĐỘNG THÀNH CÔNG NHÀ MÁY LUYỆN CHÌ CÔNG SUẤT 10.000 TẤN/ NĂM (Đăng ngày: 02/10/2014 - Đã đọc: 272 lần)
GIẾNG NGHIÊNG 245 ĐẠT HIỆU SUẤT KHAI THÁC 2 TẦM MÌN/NGÀY (Đăng ngày: 27/09/2014 - Đã đọc: 275 lần)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN - GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN (Đăng ngày: 25/09/2014 - Đã đọc: 174 lần)
BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Đăng ngày: 24/09/2014 - Đã đọc: 132 lần)
NGHỊ QUYẾT HĐQT SỐ 55 NGÀY 24/9/2014 VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHÌ THỎI VỚI CÔNG TY CP KLM BẮC BỘ (Đăng ngày: 24/09/2014 - Đã đọc: 163 lần)
NGÀY 1/10 ĐƯA NHÀ MÁY LUYỆN CHÌ CÔNG SUẤT 10.000 TẤN/NĂM VÀO HOẠT ĐỘNG (Đăng ngày: 17/09/2014 - Đã đọc: 275 lần)
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA TGĐ VÊ VIỆC CHỐT PHƯƠNG ÁN KHỞI ĐỘNG NHÀ MÁY LUYỆN CHÌ CÔNG SUẤT 10.000 TẤN/NĂM (Đăng ngày: 17/09/2014 - Đã đọc: 180 lần)
THÔNG TIN CẤP PHÉP MỎ VÀNG PÁC LẠNG (Đăng ngày: 16/09/2014 - Đã đọc: 268 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 52/2014/NQ-HĐQT NGÀY 15/9/2014 VỀ VIỆC THÔNG QUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ (Đăng ngày: 15/09/2014 - Đã đọc: 147 lần)
PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY BẮC KẠN ĂN CƠM VỚI CÔNG NHÂN BAMCORP (Đăng ngày: 12/09/2014 - Đã đọc: 276 lần)
TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO CON CBCNVLĐ VÀ THIẾU NHI XÃ BẰNG LÃNG (Đăng ngày: 09/09/2014 - Đã đọc: 226 lần)
ĐOÀN THANH NIÊN BAMCORP TẶNG XE ĐẠP CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ (Đăng ngày: 05/09/2014 - Đã đọc: 232 lần)
GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN (Đăng ngày: 03/09/2014 - Đã đọc: 213 lần)
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN (Đăng ngày: 22/08/2014 - Đã đọc: 212 lần)
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 49/2014/NQ-HĐQT VỀ VIỆC MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN (Đăng ngày: 22/08/2014 - Đã đọc: 194 lần)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT NIÊN ĐỘ 2014 (Đăng ngày: 15/08/2014 - Đã đọc: 240 lần)
XÂY NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN TẠI KHU VỰC SẢN XUẤT (Đăng ngày: 14/08/2014 - Đã đọc: 341 lần)
GIAO HỮU THỂ THAO GIỮA BAMCORP VÀ CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN (Đăng ngày: 14/08/2014 - Đã đọc: 360 lần)
HOÀN TẤT VIỆC THU HỒI NHÀ MÁY LUYỆN CHÌ (Đăng ngày: 11/08/2014 - Đã đọc: 384 lần)
BAMCORP TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (Đăng ngày: 08/08/2014 - Đã đọc: 374 lần)
BAMCORP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG (Đăng ngày: 08/08/2014 - Đã đọc: 322 lần)
KHẮC PHỤC XONG SỰ CỐ BỤC NƯỚC Ở MỎ PÙ SÁP (Đăng ngày: 07/08/2014 - Đã đọc: 301 lần)
ĐỀ NGHỊ CẤP MỎ CHÌ KẼM BÓ NẶM (Đăng ngày: 01/08/2014 - Đã đọc: 374 lần)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2014 (Đăng ngày: 30/07/2014 - Đã đọc: 263 lần)
(Đăng ngày: 30/07/2014 - Đã đọc: 537 lần)
TGĐ KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO XỬ LÝ BỤC NƯỚC TRONG LÒ (Đăng ngày: 30/07/2014 - Đã đọc: 372 lần)

 

 


Địa chỉ: Tổ 1b, phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.3812.399 - Fax: 0281.3871.837 - Email: info@backanco.com