Thứ Năm | 22:42 20/07/2017

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017

Mời cổ đông tải xuống để xem
BAMCORP thành lập 2 Chi nhánh mới
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BAMCORP) Vũ Phi Hổ vừa ký quyết định thành lập 2 Chi nhanh mới là: Xí nghiệp (XN) khai thác mỏ Nà Duồng và XN khai thác mỏ Pù Sáp ngay sau khi HĐQT Công ty ban hành nghị quyết về việc này. 1298 lượt đọc