Thứ Sáu | 21:40 30/06/2017

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn thay đổi đơn vị kiểm toán

Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thay cho Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM để soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Chi tiết

BAMCORP thành lập 2 Chi nhánh mới
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn (BAMCORP) Vũ Phi Hổ vừa ký quyết định thành lập 2 Chi nhanh mới là: Xí nghiệp (XN) khai thác mỏ Nà Duồng và XN khai thác mỏ Pù Sáp ngay sau khi HĐQT Công ty ban hành nghị quyết về việc này. 1298 lượt đọc